Zásady ochrany osobních údajů

  1. Úvod

  2. Zavázali jsme se k ochraně soukromí návštěvníků našich webových stránek, uživatelů služeb, jednotlivých zákazníků a zaměstnanců zákazníků.
  3. Tyto zásady platí, pokud jednáme jako správce údajů, pokud jde o osobní údaje těchto osob; jinými slovy, kde určujeme účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů.
  4. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Pokud tyto soubory cookie nejsou nezbytně nutné pro poskytování našich webových stránek a služeb, požádáme vás o souhlas s používáním souborů cookie při vaší první návštěvě našich webových stránek.
  5. V těchto zásadách se výrazy „my“, „nás“ a „naše“ týkají ALinks. Další informace o nás naleznete v části 14.
  1. Úvěr

  2. Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony z Docular (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).
  1. Osobní údaje, které shromažďujeme

  2. V této části 3 jsme stanovili obecné kategorie osobních údajů, které zpracováváme, a v případě osobních údajů, které jsme nezískali přímo od vás, informace o zdroji a konkrétních kategoriích těchto údajů.
  3. Můžeme zpracovávat údaje o vašem používání našich webových stránek a služeb („použití“). Údaje o využití mohou zahrnovat vaši IP adresu, geografické umístění, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj doporučení, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty na webu, jakož i informace o načasování, frekvenci a vzorci používání vaší služby. Zdrojem údajů o využití je náš analytický sledovací systém.
  1. Účely zpracování a právní základy

  2. V této části 4 jsme stanovili účely, pro které můžeme zpracovávat osobní údaje, a právní základy zpracování.
  3. Výzkum a analýza - Údaje o používání a / nebo údaje o transakcích můžeme zpracovávat pro účely průzkumu a analýzy používání našich webových stránek a služeb, jakož i průzkumu a analýzy dalších interakcí s naším obchodem. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně monitorování, podpora, zlepšování a zabezpečení našich webových stránek, služeb a podnikání obecně.
  1. Poskytování vašich osobních údajů ostatním

  2. Vaše osobní údaje uchovávané v naší databázi webových stránek budou uloženy na serverech našich poskytovatelů hostingových služeb uvedených na adrese https://www.siteground.co.uk/.
  3. Kromě konkrétních zveřejnění osobních údajů uvedených v této části 5 můžeme vaše osobní údaje zveřejnit, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme, nebo za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmy jiné fyzické osoby. Můžeme také zveřejnit vaše osobní údaje, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení.
  1. Mezinárodní předávání vašich osobních údajů

  2. V této části 6 poskytujeme informace o okolnostech, za kterých mohou být vaše osobní údaje přeneseny do zemí mimo Spojené království a Evropský hospodářský prostor (EHP).
  3. Hostitelská zařízení pro naše webové stránky se nacházejí v USA, Velké Británii, Nizozemsku, Německu, Austrálii a Singapuru. Příslušné orgány pro ochranu osobních údajů učinily „rozhodnutí o přiměřenosti“ s ohledem na zákony o ochraně údajů každé z těchto zemí. Převody do každé z těchto zemí budou chráněny příslušnými zárukami, zejména použitím standardních doložek o ochraně údajů přijatých nebo schválených příslušnými orgány pro ochranu údajů, jejichž kopii můžete získat od https://www.siteground.com/viewtos/data_processing_agreement.
  4. Berete na vědomí, že osobní údaje, které předkládáte k publikaci prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, mohou být dostupné prostřednictvím internetu po celém světě. Nemůžeme zabránit použití (nebo zneužití) takových osobních údajů jinými uživateli.
  1. Uchovávání a mazání osobních údajů

  2. Tato část 7 stanoví naše zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit dodržování našich zákonných povinností ve vztahu k uchovávání a mazání osobních údajů.
  3. Osobní údaje, které zpracováváme k jakémukoli účelu nebo účelům, nebudou uchovávány delší dobu, než je nezbytné pro tento účel nebo pro tyto účely.
  4. Vaše osobní údaje budeme uchovávat následovně:
   1. údaje o používání budou uchovávány po dobu 3 let od data sběru.
  5. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu 7 můžeme uchovávat vaše osobní údaje, pokud je takové uchovávání nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou jsme povinni, nebo pro ochranu vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.
  1. Vaše práva

  2. V této části 8 jsme uvedli práva, která vám vyplývají ze zákona o ochraně údajů.
  3. Vaše hlavní práva vyplývající z právních předpisů o ochraně údajů jsou:
   1. právo na přístup - můžete požádat o kopie svých osobních údajů;
   2. právo na opravu - můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů;
   3. právo na výmaz - můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů;
   4. právo na omezení zpracování - můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů;
   5. právo vznést námitku proti zpracování - můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
   6. právo na přenositelnost dat - můžete požádat, abychom vaše osobní údaje předali jiné organizaci nebo vám;
   7. právo podat stížnost u dozorového úřadu - můžete si stěžovat na naše zpracování vašich osobních údajů; a
   8. právo odvolat souhlas - pokud je právním základem našeho zpracování vašich osobních údajů souhlas, můžete tento souhlas odvolat.
  4. Tato práva podléhají určitým omezením a výjimkám. Další informace o právech subjektů údajů naleznete na stránce https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.
  5. Jakékoli ze svých práv ve vztahu k vašim osobním údajům můžete uplatnit písemným oznámením, které nám sdělíte pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
  1. O souborech cookie

  2. Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec dopisů a čísel), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor se potom odesílá zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru.
  3. Soubory cookie mohou být buď „trvalé“ soubory cookie, nebo „relační“ soubory cookie: trvalý soubor cookie bude uložen webovým prohlížečem a zůstane platný až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud jej uživatel před datem vypršení platnosti nevymaže; cookie relace naopak vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč zavřený.
  4. Soubory cookie nemusí obsahovat žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být spojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z nich.
  1. Soubory cookie, které používáme

  2. Cookies používáme pro následující účely:
   1. analýza - používáme soubory cookie, které nám pomáhají analyzovat používání a výkon našich webových stránek a služeb; a
   2. souhlas se soubory cookie - soubory cookie používáme k ukládání vašich preferencí v souvislosti s používáním souborů cookie obecněji.
  1. Cookies používané našimi poskytovateli služeb

  2. Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookie a tyto cookies mohou být uloženy v počítači při návštěvě našeho webu.
  3. Používáme Google Analytics. Google Analytics shromažďuje informace o používání našich webových stránek pomocí cookies. Shromážděné informace se používají k vytváření zpráv o používání našich webových stránek. Další informace o používání informací společností Google naleznete na stránce https://www.google.com/policies/privacy/partners/ a zásady ochrany osobních údajů Google si můžete přečíst na https://policies.google.com/privacy.
  1. Správa souborů cookie

  2. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie a odstranění souborů cookie. Metody k tomu se liší od prohlížeče až po prohlížeč a od verze po verzi. Můžete však získat aktuální informace o blokování a mazání souborů cookie pomocí těchto odkazů:
   1. https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);
   2. https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
   3. https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Operní);
   4. https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
   5. https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); a
   6. https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Okraj).
  3. Blokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.
  4. Pokud blokujete soubory cookie, nebudete moci používat všechny funkce na našich webových stránkách.
  1. Změny

  2. Čas od času můžeme tyto zásady aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.
  3. Tuto stránku byste měli zkontrolovat příležitostně, abyste se ujistili, že jste spokojeni se změnami těchto zásad.
  1. Naše detaily

  2. Tyto webové stránky vlastní Demetrio Martinez.
  3. Naše hlavní místo podnikání je na adrese 129 McLeod Road, Londýn, SE20BN.
  4. Můžete nás kontaktovat:
   1. e-mailem pomocí e-mailové adresy zveřejněné na těchto webových stránkách.
  1. Úředník pro ochranu údajů

  2. Kontaktní údaje našeho úředníka pro ochranu osobních údajů jsou: [chráněno e-mailem]