Jak požádat o azyl na Arubě

O azyl můžete požádat, když jste na hranici nebo v jakémkoli jiném vstupním přístavu na Arubě. Můžete navštívit migrační kancelář a s pomocí úředníka vyplnit formulář v požadovaném jazyce. 

O azyl může požádat každý cizinec bez ohledu na věk, pohlaví, pohlaví, národnost, rasu, náboženství nebo politický názor, pokud se žadatel obává návratu do země původu. 

Pokud jste na ostrově, můžete si domluvit schůzku s Oddělením integrace a řízení a přijímání cizinců (DIMAS) a požádat o azyl. 

DIMAS registruje a vede řízení o postavení uprchlíka na Arubě. Žadatelé si musí naplánovat schůzku s DIMAS, aby se mohli zaregistrovat a požádat o azyl. Schůzky lze domluvit online na dimasaruba.  

Jak funguje arubský azylový systém?

Žadatelé jsou zvažováni o azyl na Arubě, pokud byli ve své zemi původu vystaveni diskriminaci, násilí nebo pronásledování. Opuštění nemůže být zvažováno z osobních nebo ekonomických důvodů pro mezinárodní ochranu. 

Pomoc na Arubě se provádí v místě vstupu nebo v rámci země. Vláda tak umožní dokončit registraci a pokračuje ve věci v souladu s azylovými zákony. 

Žádost o azyl je na Arubě zdarma. Pokud budete požádáni, můžete přibližně totéž nahlásit UNHCR. Žadateli nesmí být za zpracování žádosti účtována platba ani o ni požádán. 

Proces žádosti o azyl na Arubě

  • Žadatel, který žádá o azyl nebo žádá o azylový pohovor, je vyslechnut osobně.
  • DIMAS uchazeče předem zve, dává jim dostatek času na přípravu přihlášky a informuje je, aby zajistili a přinesli všechny požadované dokumenty při osobním pohovoru. DIMAS tedy odešle pozvánku e-mailem; je nutné uvést e-mailovou adresu správně. 
  • K pohovoru do DIMAS jsou povoleni pouze uchazeči s domluveným termínem. 
  • Pohovory jsou vedeny v jazyce preferovaném uchazečem, včetně předložených dokumentů. Dokumenty musí být podepsány v preferovaném jazyce, který si jednotlivec zvolí. 
  • Pokud se žadatel bez pádného důvodu k pohovoru nedostaví, DIMAS to posoudí, protože žadatel již o azyl nemá zájem a žádost bude ukončena. 
  • Pokud se žadatel nemůže schůzky dostavit, může ji zrušit s výpovědní lhůtou 48 hodin, ale ke zrušení schůzky musí mít pádný důvod. Pokud ne, aplikace bude ukončena, jak bylo uvedeno výše. 
  • DIMAS chápe, že žádost o azyl je dobrovolná. Pokud si jednotlivec přeje právní zastoupení, může to být provedeno na náklady žadatele, nikoli během schůzky v DIMAS. 
  • Během schůzky v DIMAS bude vyslechnut pouze jednotlivec. 

Po dokončení procesu registrace a jmenování obdrží jednotlivec odpověď co nejdříve. Někteří žadatelé se možná budou muset před konečným rozhodnutím dostavit na další schůzku. Pokud je výsledek pozitivní, žadatel obdrží odpovídající bydliště. Pokud je výsledek negativní, žadatel obdrží oznámení s konkrétní lhůtou k opuštění Aruby. Žadatelé, kteří nejsou s rozhodnutím spokojeni, mohou v případě potřeby podat námitku a podat žalobu. 

Práva a povinnosti během azylového řízení na Arubě 

Práva 

Povinnosti 

Žadatel musí být na Arubě, aniž by byl vyloučen, i když je vstup nezákonný. Žadatel musí respektovat zákony a úřady Aruby. 
Děti mohou získat základní vzdělání, i když nemají právní dokumenty. Uchazeč musí poskytnout informace, které jste viděli v době pohovoru, který požaduje DIMAS. 
Povolení k zaměstnání získá uchazeč prostřednictvím vedení zaměstnavatele. Žadatel nemůže opustit zemi, dokud nebude přijato konečné rozhodnutí o žádosti. 
Žadatel si může pronajmout dům bez diskriminace kvůli nedostatku dokumentů. Žadatel musí informovat úřady o vašich kontaktních údajích. 
Žadatel může získat bezplatnou zdravotní péči bez pojištění. Žadatel musí jít do DIMAS zapečetit registrační dokument. 

 

UNHCR Aruba

unhcr.org/aruba/en/ spolupracuje s vládními agenturami, nevládními organizacemi a občanskou společností na podpoře a ochraně práv uprchlíků, zejména pro jednotlivce se zvláštními potřebami.

Adresa: Dabaruidastraat 11, Ponton, Aruba

Číslo linky pomoci: + 297-732-0006,

Provozní doba: úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin 

Emailová adresa: aruor@unhcr.org

DIMAS Aruba 

Kontakt | DIMAS Aruba na adrese: 

Adresa: Paardenbaaistraat 11, Oranjested Aruba

Kontakt: 297 522 1500

Časy: pondělí až pátek – 07:30 – 11:01, 04:XNUMX – XNUMX:XNUMX